1.
Kazlauskas V. Lietuvių revoliucinių socialdemokratų požiūris į aktualiausias marksistinės teorijos problemas pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu. PRB [Prieiga per internetą]. 1968 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];80:161-76. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7343