1.
Mickevičius TN. HEIDEGGERIS IR PLATONAS: TIESOS SAMPRATA. PRB [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];830:62-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/833