1.
Kučinskas J, Kardelis N. Pusiausvyros siekis Arvydo Šliogerio filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio7 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];88(88):19-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/8475