1.
Pocius K. Bendrinis intelektas ir pasipriešinimas kapitalui socializuoto darbo epochoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];890:95-109. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/9890