1.
Kukis P. Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];890:141-52. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/9894