1.
Bielskis A. Žmogiškumo tąsa – ideologija ar humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra?. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];890:192-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/9901