[1]
Kilpys J., Rimkus E. ir Pipiraitė - Januškienė S. 2020. Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose. Vilnius University Proceedings. 10, (geg. 2020), 14. DOI:https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.7.