[1]
Berezovskij I. ir Kliopova I. 2020. Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus. Vilnius University Proceedings. 10, (geg. 2020), 44. DOI:https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.36.