(1)
Sūdžius J. Martynas Počobutas-Odlianickis – Matematikas, Astronomas, švietėjas. PROC 2020, 10, 8.