(1)
Kilpys J.; Rimkus E.; Pipiraitė - Januškienė S. Sniego Dangos Ir Jos Charakteristikų Matavimo būdai, Paklaidos Ir Taikymas Klimato Tyrimuose. PROC 2020, 10, 14.