(1)
Mikėnas J.; Pupienis D. Baltijos jūros smėlėto Kranto Ritminių Darinių Kaita. PROC 2020, 10, 40.