(1)
Berezovskij I.; Kliopova I. Pramonės Poveikio Klimato Kaitai mažinimas, Diegiant švaresnės Gamybos Projektus. PROC 2020, 10, 44.