Sūdžius J. (2020). Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas. Vilnius University Proceedings, 10, 8. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.1