Kilpys J., Rimkus E., & Pipiraitė - Januškienė S. (2020). Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose. Vilnius University Proceedings, 10, 14. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.7