Taminskas J., Mikulėnas V., Danielius S., Satkūnas J., & Minkevičius V. (2020). Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis. Vilnius University Proceedings, 10, 38. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.30