Mikėnas J., & Pupienis D. (2020). Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita. Vilnius University Proceedings, 10, 40. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.32