Berezovskij I., & Kliopova I. (2020). Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus. Vilnius University Proceedings, 10, 44. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.36