Sūdžius J. Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 8, 18 geg. 2020.