Kilpys J.; Rimkus E.; Pipiraitė - Januškienė S. Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 14, 19 geg. 2020.