Meilutytė-Lukauskienė D.; Akstinas V.; Kriaučiūnienė J. Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 32, 19 geg. 2020.