Taminskas J.; Mikulėnas V.; Danielius S.; Satkūnas J.; Minkevičius V. Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 38, 19 geg. 2020.