Kubilius Šarūnas; Bukantis A. Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 39, 19 geg. 2020.