Mikėnas J.; Pupienis D. Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 40, 19 geg. 2020.