Berezovskij I.; Kliopova I. Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 44, 21 geg. 2020.