Semaškaitė E.; Kutorga E.; Juzėnas S. Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais. Vilnius University Proceedings, v. 10, p. 58, 21 geg. 2020.