Šidlauskaitė L.; Kažys J.; Kaminskas J. Proceedings of the 20th SIRWEC conference, Druskininkai, Lithuania (14-16th June 2022). Vilnius University Proceedings, v. 24, p. 1-165, 3 birž. 2022.