Sūdžius, Jokūbas. 2020. „Martynas Počobutas-Odlianickis – Matematikas, Astronomas, švietėjas“. Vilnius University Proceedings 10 (gegužės), 8. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.1.