Berezovskij, Igor, ir Irina Kliopova. 2020. „Pramonės Poveikio Klimato Kaitai mažinimas, Diegiant švaresnės Gamybos Projektus“. Vilnius University Proceedings 10 (gegužės), 44. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.36.