Sūdžius J. (2020) „Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 8. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.1.