Kilpys J., Rimkus E. ir Pipiraitė - Januškienė S. (2020) „Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 14. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.7.