Kubilius Šarūnas ir Bukantis A. (2020) „Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 39. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.31.