Mikėnas J. ir Pupienis D. (2020) „Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 40. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.32.