Berezovskij I. ir Kliopova I. (2020) „Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 44. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.36.