[1]
Sūdžius J., „Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas“, PROC, t. 10, p. 8, geg. 2020.