[1]
Kilpys J., Rimkus E., ir Pipiraitė - Januškienė S., „Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose“, PROC, t. 10, p. 14, geg. 2020.