[1]
Urbanavičiūtė L. ir Bukantis A., „Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste“, PROC, t. 10, p. 29, geg. 2020.