[1]
Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V., ir Kriaučiūnienė J., „Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine“, PROC, t. 10, p. 32, geg. 2020.