[1]
Taminskas J., Mikulėnas V., Danielius S., Satkūnas J., ir Minkevičius V., „Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis“, PROC, t. 10, p. 38, geg. 2020.