[1]
Kubilius Šarūnas ir Bukantis A., „Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais“, PROC, t. 10, p. 39, geg. 2020.