[1]
Mikėnas J. ir Pupienis D., „Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita“, PROC, t. 10, p. 40, geg. 2020.