[1]
Sendžikaitė J., Jarašius L., Sinkevičius Žydrūnas, ir Zableckis N., „GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse“, PROC, t. 10, p. 48, geg. 2020.