[1]
Semaškaitė E., Kutorga E., ir Juzėnas S., „Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais“, PROC, t. 10, p. 58, geg. 2020.