Sūdžius J. „Martynas Počobutas-Odlianickis – Matematikas, Astronomas, švietėjas“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 8, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.1.