Kilpys J., Rimkus E., ir Pipiraitė - Januškienė S. „Sniego Dangos Ir Jos Charakteristikų Matavimo būdai, Paklaidos Ir Taikymas Klimato Tyrimuose“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 14, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.7.