Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V., ir Kriaučiūnienė J. „Katastrofinių Potvynių priežastys Ir Charakteristikos Nemuno Baseine“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 32, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.24.