Kubilius Šarūnas, ir Bukantis A. „Šiltojo Sezono Palmerio Sausringumo Indekso Kaita Šiaurės Atlanto–Europos Sektoriuje 1950–2015 Metais“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 39, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.31.