Mikėnas J., ir Pupienis D. „Baltijos jūros smėlėto Kranto Ritminių Darinių Kaita“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 40, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.32.