Berezovskij I., ir Kliopova I. „Pramonės Poveikio Klimato Kaitai mažinimas, Diegiant švaresnės Gamybos Projektus“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 44, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.36.