Sendžikaitė J., Jarašius L., Sinkevičius Žydrūnas, ir Zableckis N. „GEST Metodas Lietuvoje: Augalinės Dangos Tyrimai ŠESD Emisijų Vertinimui pažeistose Ir Atkuriamose pelkėse“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 48, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.40.