Semaškaitė E., Kutorga E., ir Juzėnas S. „Paprastojo Taukiaus (Sarcosoma Globosum) derėjimo Fliuktuacija Ir sąsaja Su Aplinkos Veiksniais“. Vilnius University Proceedings, T. 10, 2020 m.gegužės, p. 58, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.50.